Upit Benja Juraj, pronađeno natuknica: 4

Benja, Juraj

Benja, Juraj (Georgius Begna), hrvatski humanist (Zadar, oko 1395 – ?, 19–31. VIII. 1437). U zadarskim ...

Benja

Benja (Begna, Bena, Benković, Kožičić), zadarska plemićka obitelj. U vrelima se spominju od kraja XII. st., ...

glagoljaštvo

glagoljaštvo, karakterističan segment hrv. kulture, dominantan u sr. vijeku, koji čine: glagoljičko ...

latinska književnost

latinska književnost, u najširem značenju, svekolika književnost nastala na latinskom jeziku u trima ...