Upit Biti Vladimir, pronađeno natuknica: 26

Biti, Vladimir

Biti, Vladimir, hrvatski književni teoretičar (Novi Sad, 9. III. 1952). Na Filozofskome fakultetu u ...

Ahasver

Ahasver (hebrejski Ahašveroš), najpoznatije ime za »Vječnog Žida«, lik iz srednjovjekovne kršćanske ...

antibiotici

antibiotici (anti- + grč. βıωτıϰός: životni), proizvodi tvarne izmjene nekih nižih organizama (bakterija, ...

biokemijsko inženjerstvo

biokemijsko inženjerstvo, primjena inženjerstva u vođenju bioloških procesa u industrijskim uvjetima, ...

Bugari

Bugari, južnoslavenski narod nastanjen najvećim dijelom u Bugarskoj, gdje čini 84,8% stanovništva (oko ...

Crnogorci

Crnogorci, južnoslavenski narod. Ime nastalo od naziva zemlje Crna Gora, gdje je najviše Crnogoraca ...

Fieldsova medalja

Fieldsova medalja [fi:lds~], visoko međunarodno odličje za matematičare. Dodjeljuje se svake četvrte ...

fotografija

fotografija (foto- + -grafija), postupak dobivanja trajne slike objekta djelovanjem elektromagnetskoga ...

Habunek, Vladimir

Habunek, Vladimir, hrvatski kazališni redatelj (Zagreb, 10. X. 1906 – Predlitz-Turrach, Austrija, 23. VII. 1994). ...

Hrvati

Hrvati, slavenski narod iz južnoslavenske skupine koji živi pretežno u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ...

(1)  2  3