Upit Bog, pronađeno natuknica: 433

Adonis (religija)

Adonis (grčki Ἄδωνıς, Ádōnis, od zapadnosemitskoga ’adōnī: moj Gospodin; latinski Adonis), u grčkoj ...

Afrodita

Afrodita (grčki Ἀφροδίτη, Aphrodítē, latinski Aphrodita i Aphrodite), grčka božica ženske ljepote, zaljubljenosti ...

Agaton, sv.

Agaton, sv. (latinski Agatho), papa od 678. do 681 (? – Rim, 10. I. 681). Prema Konstantinu Porfirogenetu, ...

Agni

Agni (sanskrtski; usp. latinski ignis i slavenski oganj), staroindijsko vedsko i brahmansko božanstvo ...

agnosticizam

agnosticizam (od grč. ἄγνωστον: nespoznatljivo, neshvatljivo). 1. Općenito, mišljenje da se objektivni ...

Aheloj (religija)

Aheloj (grčki Ἀχελῷoς, Akhelō͂ios, latinski Achelous), u grčkoj mitologiji riječni bog poistovjećen ...

ajatolah

ajatolah (perzijski āyatullāh, arapski āyat Allah: božji znak, prema arapskom āyat ili āyet: znak, oznaka, ...

aksiomatika

aksiomatika (grčki ἀξıωματıϰός: koji se odnosi na aksiom), nauk o postuliranju i izvođenju koji polazi ...

Alah

Alah (arapski Allāh, od al-ilāh: [jedini, pravi] bog, Bog), u starome politeističko-idololatrijskom ...

albigenzi

albigenzi (latinski Albigenses, francuski Albigeois), kršćanska sljedba (XI. do XIII. st.) u francuskoj ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|