Upit Bog, pronađeno natuknica: 433

Dagon

Dagon (filistejski) ili Dagan (babilonski), zapadnosemitski bog poljodjelstva i plodnosti (bog žita), ...

Damaskije

Damaskije (grčki Δαμάσϰιος, Damáskios), grčki filozof (Damask, oko 462 – ?, oko 538). Poučavao je retoriku ...

Danijel

Danijel (hebr. Dāni’ēl: Bog mi je sudac), starozavjetni prorok (?, oko 619. pr. Kr. – ?, 536. pr. Kr.). ...

David de Dinant

David de Dinant (Dinan) [davi'd dədin8118'], belgijski skolastički filozof (XII/XIII. st.). Zastupao specifični ...

deifikacija

deifikacija (kasnolat. deificatio, od lat. deus: bog i facere: činiti), u antičkom Rimu, početak štovanja ...

deizam

deizam (franc. déisme, od lat. deus: Bog), filozofsko-religijsko naučavanje po kojem izvan ovoga svijeta ...

Dekalog

Dekalog (grč. δέϰα: deset i λόγος: riječ), deset zapovijedi koje je, prema Bibliji, Bog objavio Mojsiju ...

Demetra

Demetra (grč. Δημήτηρ, Dēmḗtēr: zemlja mati), u grčkome mitu, kći Krona i Reje, božica plodnosti, zaštitnica ...

demon

demon (kasnolat. daemon, od grč. δαίμων: božanstvo; zao duh), prema vjerovanju Hindusa, Egipćana, Asiraca, ...

Deržavin, Gavrila Romanovič

Deržavin [d’irža'v’in], Gavrila Romanovič, ruski pjesnik (Karmači, Kazanjska gubernija, 14. VII. 1743 ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >  >|