Upit Briggs Henry, pronađeno natuknica: 3

Briggs, Henry

Briggs [brigz], Henry, engleski matematičar (Warleywood, Yorkshire, II. 1561 – Oxford, 26. I. 1630). ...

logaritamske tablice

logaritamske tablice, tablice s pomoću kojih se mogu odrediti približne vrijednosti logaritama brojeva. ...

matematika

matematika (lat. [ars] mathematica < grč. μαϑηματιϰὴ [τέχνη]: matematičko [umijeće], prema μάϑημα: nauk; ...