Upit Budimpešta, pronađeno natuknica: 238

Czigány, Dezső

Czigány [ci'ga:ń], Dezső, madžarski slikar (Budimpešta, 1. VI. 1883 – Budimpešta, 31. XII. 1937). Studirao ...

Čačinovič, Nadežda

Čačinovič, Nadežda, hrvatska filozofkinja (Budimpešta, 1. IV. 1947). Diplomirala filozofiju i komparativnu ...

Čolaković, Enver

Čolaković, Enver, hrvatski književnik i prevoditelj bošnjačkog podrijetla (Budimpešta, 27. V. 1913 – ...

Deák, Ferencz

Deák [dε'a:k], Ferencz, madžarski političar (Söjtör, 17. X. 1803 – Budimpešta, 29. I. 1876). Podrijetlom ...

Degen, Arpad von

Degen [dε'gεn], Arpad von, madžarski botaničar i liječnik (Bratislava, 3. III. 1866 – Budimpešta, 30. III. 1934). ...

Derkovits, Gyula

Derkovits [dε'rkɔvič], Gyula, madžarski slikar i grafičar (Szombathely, 13. IV. 1894 – Budimpešta, 18. VI. 1934). ...

Déry, Tibor

Déry [de:'ri], Tibor, madžarski romanopisac (Budimpešta, 18. X. 1894 – Budimpešta, 18. VIII. 1977). ...

Dor, Milo

Dor, Milo (pravo ime Milutin Doroslovac), austrijski pisac i prevoditelj srpskog podrijetla (Budimpešta, ...

Dorati, Antal

Dorati (madž. Doráti [dɔ'ra:ti]), Antal, madžarsko-američki dirigent i skladatelj (Budimpešta, 9. IV. 1906 ...

Dunav

Dunav, po duljini druga rijeka u Europi (iza Volge); duga 2857 km (u Hrvatskoj 188 km). Protječe kroz ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10  >  >|