Upit Budimpešta, pronađeno natuknica: 238

Hodinka, Antal

Hodinka [hɔ'diŋkα], Antal, madžarski povjesničar (Ladomér, 13. I. 1864 – Budimpešta, 15. VII. 1945). ...

Hofer, Tamás

Hofer [hɔ'fεr], Tamás, madžarski etnolog i antropolog (Budimpešta, 29. XII. 1929 – 6. IV. 2016). Radio ...

Hóman, Bálint

Hóman [họ:'mαn], Bálint, madžarski povjesničar i političar (Budimpešta, 29. XII. 1885 – Budimpešta, ...

Horn, Gyula

Horn [hɔrn], Gyula, madžarski političar (Budimpešta, 5. VII. 1932 – Budimpešta, 19. VI. 2013). Radio ...

Horváth, János

Horváth [hɔ'rva:t], János, madžarski povjesničar književnosti (Margitta, 24. VI. 1878 – Budimpešta, ...

Houdini, Harry

Houdini [hu:di:'ni], Harry (pravo ime Erik Weisz), američki mađioničar (Budimpešta, 24. III. 1874 – ...

Hrvatska radio-televizija

Hrvatska radio-televizija (HRT), javna ustanova kojoj je osnivač Republika Hrvatska; u njezinu sustavu, ...

Hrvatski pjevački savez

Hrvatski pjevački savez (HPS), utemeljen 1875. u Sisku; osnivači su bili 10 hrvatskih pjevačkih društava ...

Hubay, Jenö

Hubay [hu'bαi], Jenö (Eugen), madžarski skladatelj i violinist (Budimpešta, 15. IX. 1858 – Budimpešta, ...

Hummel, Ivan Nepomuk

Hummel (Humel) [hu'mεl], Ivan Nepomuk, madžarski skladatelj, dirigent, orguljaš i glazbeni pedagog (Kaloča, ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >  >|