Upit Bugarska, pronađeno natuknica: 125

Bagrjana, Elisaveta

Bagrjana [~ja'~], Elisaveta (pravo ime Elisaveta Belčeva), bugarska književnica (Sofija, 16. IV. 1893 ...

balkanski ratovi

balkanski ratovi, dva rata u jugoistočnoj Europi 1912–13. vođena oko podjele europskog dijela Osmanskog ...

Belčeva, Mara

Belčeva [be'~], Mara, bugarska književnica (Sevlievo, 8. IX. 1868 – Sofija, 16. III. 1937). Predstavnica ...

Beograd

Beograd, glavni i najveći grad Srbije; 1 166 763 st. (2011; obuhvaća gradske općine Vračar, Zvezdara, ...

Berlinski kongres

Berlinski kongres, održan 13. VI – 13. VII. 1878; na njemu su sudjelovali predstavnici Njemačke, Austro-Ugarske, ...

Bizant

Bizant ili Bizantsko Carstvo, istočni dio Rimskoga Carstva nakon njegove konačne podjele 395. Povijest. ...

bledski sporazumi

bledski sporazumi, bilateralni sporazumi između Jugoslavije i Bugarske koje su nakon pregovora na Bledu ...

Bogorov, Ivan

Bogorov [bogo'rof], Ivan, bugarski filolog (Karlovo, 1820 – Sofija, 20. X. 1892). Autor niza rječnika, ...

Bosna Srebrena

Bosna Srebrena, naziv za franjevačku upravnu jedinicu na području Bosne. Nastala je razdiobom Bosanske ...

Bugari

Bugari, južnoslavenski narod nastanjen najvećim dijelom u Bugarskoj, gdje čini 84,8% stanovništva (oko ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >