Upit Bugarska, pronađeno natuknica: 125

Gabe, Dora

Gabe, Dora, bugarska književnica (Harmanlăk, danas Dăbovik, 28. VIII. 1888 – Sofija, 17. II. 1983). ...

Gabrovo

Gabrovo [ga'~] (Габрoвo), grad u dolini gornjega toka Jantre, središnja Bugarska; 54 950 st. (2015). ...

Gagauzi

Gagauzi, turkijski narod pravoslavne vjere; oko 170 000 pripadnika. Nastanjeni su pretežno u južnoj ...

Grčka

Grčka (Ellás; Republika Grčka/Ellēnikḗ Dēmokratía), država u jugoistočnoj Europi, na južnome dijelu ...

himna

himna (njem. /die/ Hymne < lat. hymnus < grč. ὕμνος: svečana pjesma, hvalospjev; riječ vjerojatno predgrčkoga ...

holokaust

holokaust (grč. ὁλόϰαυστον: potpuno spaljen), izvorno u grčkoj i rimskoj religiji, žrtva paljenica zemaljskim ...

Illyricum sacrum

Illyricum sacrum [il:i'rikum sa'krum] (lat.: Sveti Ilirik), crkvenopovijesno djelo; sadrži crkvenu povijest ...

istočno pitanje

istočno pitanje, kompleks problema i događaja u međunarodnim odnosima u Europi od kraja XVIII. do početka ...

južnoslavenska ideja

južnoslavenska ideja, ideja o kulturnom, nacionalnom i političkom povezivanju južnoslavenskih naroda, ...

karagana

karagana (ruski, iz turkijskoga) (Caragana), rod listopadnih grmova iz por. leptirnjača (Fabaceae), ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10  >