Upit Bugarska, pronađeno natuknica: 125

oblast

oblast, u nekim državama (Rusija, Bugarska, Ukrajina, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca 1922–29., ...

Ogražden

Ogražden [o'~], planina u jugoistočnome dijelu Sjeverne Makedonije i jugozapadnoj Bugarskoj; najviši ...

Osmansko Carstvo

Osmansko Carstvo, islamska država koja je na vrhuncu moći u XV. i XVI. st. zauzimala veći dio jugoistočne ...

Pann, Anton

Pann [pan], Anton, rumunjski književnik, folklorist (Sliven, Bugarska, 1796 – Bukurešt, 2. XI. 1854). ...

Pariški mirovni ugovori iz 1947.

Pariški mirovni ugovori iz 1947., mirovni ugovori koji su potpisani 10. II. 1947. u Parizu između država ...

Părvanov, Georgi

Părvanov [pərva'nof], Georgi, bugarski političar (Sirištnik kraj Pernika, 28. VI. 1957). Na sveučilištu ...

Pascin, Jules

Pascin [pas63338'], Jules (pravo ime Julius Pincas), francusko-američki slikar i grafičar bugarskoga podrijetla ...

pentatonika

pentatonika (penta- + grč. τονιϰός: tonski), u glazbi, tonski sustav utemeljen na ljestvičnom nizu unutar ...

Pernik

Pernik [pe'rnik] (Перник, od 1949. do 1962. Dimitrovo/Димитрoвo [~o'vo]), grad na rijeci Strumi, 30 km ...

Pešalov, Nikolaj

Pešalov (bug. izgovor [pe'šalof]), Nikolaj, hrvatski i bugarski reprezentativac u dizanju utega (Pazardžik, ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >