Upit Cernik, pronađeno natuknica: 14

Cernik

Cernik, naselje i općinsko središte u Slavoniji; 1607 st. (2011). Leži u podnožju Psunja, na 166 m visine. ...

Badaj, Aleksandar

Badaj, Aleksandar, hrvatski pravnik i političar (Cernik kraj Nove Gradiške, 9. III. 1858 – Zagreb, 28. I. 1937). ...

Brlić, Ignjat Alojzije

Brlić, Ignjat Alojzije, hrvatski književnik i jezikoslovac (Brod na Savi, danas Slavonski Brod, 30. VIII. 1795 ...

Brodsko-posavska županija

Brodsko-posavska županija (XII), administrativno-teritorijalna jedinica u sjeveroistočnome dijelu Hrvatske; ...

Čapo Žmegač, Jasna

Čapo Žmegač, Jasna, hrvatska etnologinja (Zagreb, 19. IV. 1961). Diplomirala na Filozofskom fakultetu ...

Dessewffy

Dessewffy [dε'šø:fi], hrvatska plemićka obitelj. Isprva je posjede imala u Požeškoj županiji, a od XVI. st. ...

Drašković, Ivan II.

Drašković, Ivan II., hrvatsko-slavonsko-dalmatinski ban (?, oko 1550 – Požun, 11. III. 1613). Sin baruna ...

dvorac

dvorac, prebivalište, također i rezidencija svjetovnih i duhovnih vladara, plemstva i dr.; prvotno ladanjsko ...

Haramija, Živko

Haramija, Živko, hrvatski slikar (Cernik kraj Rijeke, 16. IX. 1923 – Zagreb, 4. XI. 2018). Diplomirao ...

Kulmer

Kulmer, hrvatska plemićka obitelj podrijetlom iz Koruške. God. 1654. članovi obitelji Johann Balthasar, ...

(1)  2