Upit Cernik, pronađeno natuknica: 14

Miškatović, Josip

Miškatović, Josip (pseudonim N. Koritić), hrvatski političar i publicist (Cernik kraj Nove Gradiške, ...

Pakrački sandžak

Pakrački sandžak, osmanska vojno-upravna jedinica sa sjedištem u Pakracu. Poznat i kao Cernički ili ...

Tadijanović, Blaž

Tadijanović, Blaž, hrvatski jezikoslovac i pisac (Rastušje, 1728 – Cernik, 23. IV. 1797). Član franjevačkoga ...

Židovi

Židovi, narod semitskoga podrijetla, pripadnici židovske religije. U vlastitim pisanim spomenicima (Biblija, ...

|<  1 (2)