Upit Craiova, pronađeno natuknica: 9

Craiova

Craiova [krajo'va], grad u južnoj Rumunjskoj, 299 579 st. (2010). Leži na obali rijeke Jiu, 180 km zapadno ...

Baba, Corneliu

Baba [ba'~], Corneliu, rumunjski slikar (Craiova, 18. XI. 1906 – Bukurešt, 28. XII. 1997). Svoje kompozicije ...

Beron, Petăr

Beron [bero'n], Petăr, bugarski preporoditelj (Kotel, X. 1800 – Craiova, Rumunjska, 21. III. 1871). ...

Bibescu, Giurgiu Dimitriu

Bibescu [bibe'sku], Giurgiu Dimitriu, knez (»hospodar«) Vlaške (Craiova, 1. VI. 1804 – Pariz, 1. VI. 1873). ...

Bibescu Ştirbei, Barbu-Dimitriu

Bibescu Ştirbei [bibe'sku šti'rbej], Barbu-Dimitriu, knez (»hospodar«) Vlaške (Craiova, VIII. 1799 – ...

Farago, Elena

Farago [fara'go], Elena (pravo ime Elena Paximade), rumunjska pjesnikinja (Bârlad, 29. III. 1878 – Craiova, ...

Gârleanu, Emil

Gârleanu [g61713rlea'nu], Emil, rumunjski pisac (Iaşi, 5. I. 1878 – Craiova, 2. VII. 1914). Pisao prozu ...

Maiorescu, Titu

Maiorescu [majore'sku], Titu, rumunjski književni kritičar, teoretičar, povjesničar i političar (Craiova, ...

Rumunjska

Rumunjska (România), država u jugoistočnoj Europi; obuhvaća 238 391 km2. Na sjeveru (362 km) i jugoistoku ...