Upit Diofant iz Aleksandrije, pronađeno natuknica: 3

Diofant iz Aleksandrije

Diofant iz Aleksandrije (grčki Δıόφαντος, Dióphantos), grčki matematičar (III. st. pr. Kr.). Napisao ...

matematika

matematika (lat. [ars] mathematica < grč. μαϑηματιϰὴ [τέχνη]: matematičko [umijeće], prema μάϑημα: nauk; ...

teorija brojeva

teorija brojeva, grana matematike koja se bavi proučavanjem djeljivosti brojeva, rastavljanjem brojeva ...