Upit Drijeva, pronađeno natuknica: 10

Drijeva

Drijeva, srednjovjekovno trgovište na donjoj Neretvi, današnje naselje Gabela. Ime je dobilo po staroslavenskoj ...

Bobaljević

Bobaljević (Babali, Bobali, de Bobalis), dubrovačka plemićka obitelj. Spominje se u izvornoj građi od ...

Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina (akronim BiH), država u jugoistočnoj Europi. Na sjeveru, zapadu i jugu graniči s ...

Gabela

Gabela (tal. gabella: carinarnica < arap. al-qabāla: porez, namet), srednjovjekovno trgovište Drijeva, ...

Gučetić

Gučetić, dubrovačka plemićka obitelj. Prema rodoslovlju dominikanca Ambroza Gučetića, vodi podrijetlo ...

Kosača, Sandalj Hranić

Kosača, Sandalj Hranić, bosanski vojvoda (?, 1370 – ?, 1435). Sin Hrane Vukovića, nećak i od 1392. baštinik ...

Luka (županija Hum)

Luka, srednjovjekovna županija u zapadnom Humu (Humska zemlja). Prvi se put spominje u Ljetopisu popa ...

Pelješac

Pelješac, poluotok u južnoj Dalmaciji, između Neretvanskog i Malostonskoga kanala na sjeveru te Pelješkog ...

starac

starac, u hijerarhiji bosansko-humskih krstjana, uz gosta kao višeg u časti, duhovni službenik podređen ...

Visoko (Bosna i Hercegovina)

Visoko, grad u Bosni, 33 km sjeverozapadno od Sarajeva, na utoku Fojničke rijeke u Bosnu, BiH (Federacija ...

(1)