Upit Egipat, pronađeno natuknica: 278

Omar I.

Omar I. (puno ime ‘Umar ibn al-Hattāb), drugi kalif (Meka, oko 592 – Medina, 3. XI. 644). Oko 615. prihvatio ...

Organizacija islamske suradnje

Organizacija islamske suradnje (engleski Organization of the Islamic Cooperation, akronim OIC, francuski ...

Osmansko Carstvo

Osmansko Carstvo, islamska država koja je na vrhuncu moći u XV. i XVI. st. zauzimala veći dio jugoistočne ...

Pahomije, sv.

Pahomije, sv. (latinski Pachomius), egipatski monah (Sne, danas Isna, Gornji Egipat, oko 287 – Tabenisi, ...

palača

palača (balkanskolatinski nominativ mn. palatia, mjesto jed. palatium), u osnovnom značenju, raskošna ...

Palestina

Palestina (prema hebr. Pelešet: zemlja Filistejaca, od Pelištim: Filistejci), povijesna pokrajina na ...

palme

palme (od latinskog palma: palma) (Palmae), biljna porodica jednosupnica kojoj pripada oko 220 rodova ...

pamuk

pamuk (tur. pamuk ili pambuk < perz. penbe) (Gossypium sp.), biljka iz por. sljezova (Malvaceae), iz ...

panarabizam

panarabizam (pan- + arabizam, prema Arapi), ideologija pokreta kojemu je cilj povezivanje i ujedinjenje ...

papirus (botanika)

papirus (lat. papyrus < grč. πάπυρος) (Cyperus papyrus), biljka iz porodice šiljeva (Cyperaceae) s mesnatim ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17  18  19 (20)  >