Upit Egipat, pronađeno natuknica: 278

Broz, Josip - Tito

Broz, Josip - Tito, hrvatski političar i državnik (Kumrovec, 7. V. 1892 – Ljubljana, 4. V. 1980). Rođen ...

Brugsch, Heinrich Karl

Brugsch [brukš], Heinrich Karl, njemački egiptolog (Berlin, 18. II. 1827 – Charlottenburg kraj Berlina, ...

Camp David

Camp David [kæmp dẹi'vid], ljetna rezidencija američkog predsjednika, nedaleko od Washingtona. Mjesto ...

Carracci, Annibale

Carracci [kar:a'č:i], Annibale, talijanski slikar (Bologna, 3. XI. 1560 – Rim, 15. VII. 1609). Bio pod ...

Champollion, Jean-François

Champollion [š8118pɔl·j61533'], Jean-François, francuski orijentalist i egiptolog (Figeac, Lot, 23. XII. 1790 ...

Cialente, Fausta

Cialente [čale'nte], Fausta, talijanska književnica (Cagliari, 29. XI. 1898 – Pangbourne, Berkshire, ...

crtež

crtež, grafički prikaz oblika na nekoj površini; slika predmeta ili pojava rađena s pomoću crtaćeg materijala ...

Crveno more

Crveno more, rubno more Indijskog oceana, između afričkoga kopna i poluotoka Arabije; obuhvaća 448 000 ...

Dahla (Egipat)

Dahla (arapski Ad-Dā61665ila [ad:a:'xila]), oaza i depresija u Zapadnoj pustinji (dio Libijske pustinje), ...

Damanhur

Damanhur (arapski Damanhūr [~614u:'r]), grad i upravno središte guvernata Beheire (Al-Buḥayra), Egipat; ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7  8  9  10  >  >|