Upit Egipat, pronađeno natuknica: 275

Dayan, Moshe

Dayan [daja'n], Moshe, izraelski general i političar (kibuc Degania, 20. V. 1915 – Ramat Gan, predgrađe ...

Deir el-Bahari

Deir el-Bahari (arapski Ad-Dayr al-Baḥrī [ad:a'jr ~ ba'ḥri:]: morski samostan), sklop staroegipatskih ...

Denon, Dominique Vivant

Denon [dən61533'], Dominique Vivant, francuski pisac, grafičar, povjesničar umjetnosti i muzeolog (Givry, ...

Desaix De Veygous, Louis Charles Antoine

Desaix De Veygous [dəsε' dvεgu'], Louis Charles Antoine, francuski general (dvorac Saint-Hilaire d’Ayat, ...

despocija

despocija (prema grč. δεσπότης: gοspοdar), politički sustav u kojem se vlada despotski (→  despotizam). ...

dijadosi

dijadosi (grč. δıάδοχοı: nasljednici), nasljednici Aleksandra III. Velikoga (umro 323. pr. Kr.), većinom ...

diplomacija

diplomacija (franc. diplomatie, od grč. δίπλωμα: presavijeno udvoje; listina, isprava, povelja), međudržavni ...

Draguć

Draguć (talijanski Draguccio), selo u središnjoj Istri, 15 km jugoistočno od Buzeta; 67 st. (2011). ...

Eden, Anthony Robert

Eden [i:dn], Anthony Robert, grof, britanski državnik (Windlestone, Velika Britanija, 12. VI. 1897 – ...

Egipt

Egipt (grč. Aἴγυπτος, Aígyptos, lat. Aegyptus), u grčkoj mitologiji egip. kralj, sin kralja Bela i Anhinoje. ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10  >  >|