Upit Engleska, pronađeno natuknica: 443

Byatt, A(ntonia) S(usan)

Byatt [bạiət], A(ntonia) S(usan), engleska književnica i književna kritičarka (Sheffield, 24. VIII. 1936). ...

California

California [kæləfɔ:'ɹn·jə], savezna država na obali Tihog oceana, treća po veličini i najveća po broju ...

Canterbury

Canterbury [kæ'ntəbəri], grad u grofoviji Kent, jugoistočna Engleska; 54 880 st. (2011). Leži 30 km ...

carol

carol [kæ'rəl] (engl.: slavopjev, himna), engleska duhovna pjesma, po sadržaju slična laudi; skladana ...

Carter, Angela

Carter [kα:'tə], Angela, engleska književnica (Eastbourne, 7. V. 1940 – London, 16. II. 1992). Nakon ...

Cattell, Raymond Bernard

Cattell [kəte'l], Raymond Bernard, američki psiholog britanskog podrijetla (Hilltop, Engleska, 20. III. 1905 ...

Cavaco Silva, Aníbal António

Cavaco Silva [kɐva'ku si'lvɐ], Aníbal António, portugalski političar (Boliqueime, Portugal, 15. VII. 1939). ...

centa

centa (lat. centum: stotina), naziv mnogih starih mjernih jedinica mase koje su sadržavale stotinu polaznih ...

Chamberlain’s Men

Chamberlain’s Men [čẹi'mbəlinz men], engleska glumačka družina osnovana 1594. Prisno je surađivala s ...

charta

charta ili carta [ka'rta] (lat.; grč. χάρτης: list pergamenta ili papira), u kasnorimsko doba isprava ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >  >|