Upit Engleska, pronađeno natuknica: 443

Clark, Grahame Douglas

Clark [klα:k], Grahame Douglas, britanski arheolog (Shortlands, 28. VII. 1907 – Cambridge, 12. IX. 1995). ...

Colchester

Colchester [k61595u'lčistə], grad i luka na rijeci Colne, oko 19 km od njezina ušća u Sjeverno more, jugoistočna ...

Colegate, Isabel

Colegate [k61595u'lgeit], Isabel, engleska književnica (Lincolnshire, 10. IX. 1931). U romanima u duhu kritičkog ...

Colman, Ronald

Colman [kọu'lmən], Ronald, američki filmski glumac britanskoga podrijetla (Richmond, Engleska, 9. II. 1891 ...

Colonna, Francesco

Colonna [kolo'n:a], Francesco, talijanski pisac (Venecija, 1433. ili 1434 – Venezia, 1527). Prema oskudnim ...

Compton-Burnett, Ivy

Compton-Burnett [kɔ'mptən bə:ne't], Ivy, engleska književnica (Pinner, 5. VI. 1884 – London, 27. VIII. 1969). ...

Crawley

Crawley [krɔ:'li], ], grad 50 km južno od Londona, južna Engleska (West Sussex); 106 943 st. (2011). ...

Cromwell, Oliver

Cromwell [krɔ'mwəl], Oliver, engleski državnik (Huntingdon, 25. IV. 1599 – London, 3. IX. 1658). Bio ...

Croydon

Croydon [kr61531i'dən], grad i od 1965. gradsko upravno područje (borough) u južnome dijelu Velikoga Londona, ...

čaj

čaj ili kineski čajevac (Camellia /Thea/ sinensis), grmolika biljka iz por. čajeva (Theaceae) sa zimzelenim ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >  >|