Upit Esej, pronađeno natuknica: 116

Bhabha, Homi K.

Bhabha [bα:'bα:], Homi K., američki književni teoretičar indijskog podrijetla (Bombay, 1949). Jedan ...

Bruckner, Pascal

Bruckner [bʀyknε:'ʀ], Pascal, francuski romanopisac i esejist (Pariz, 15. XII. 1948). Nakon doktorata ...

Camus, Albert

Camus [kamy'], Albert, francuski književnik (Mondovi, Alžir, 7. XI. 1913 – Villeblevin, 4. I. 1960). ...

Chalandon, Ferdinand

Chalandon [šal8118d61533'], Ferdinand, francuski povjesničar (Lyon, 10. II. 1875 – Lausanne, 31. X. 1921). ...

Chateaubriand, François René de

Chateaubriand [šatobʀij8118'], François René de, francuski pisac i diplomat (Saint-Malo, 4. IX. 1768 – ...

civilno društvo

civilno (građansko) društvo, područje kolektivnog života pojedinaca koje se nalazi između obitelji i ...

Condorcet, Jean Antoine Nicolas de Caritat, marquis de

Condorcet [k61533dɔʀsε'], Jean Antoine Nicolas de Caritat, marquis de, francuski matematičar, socijalni ...

demografija

demografija (demo- + -grafija), znanost o stanovništvu. Demografija je društvena znanost koja obuhvaća ...

Desargues, Gérard

Desargues [deza'ʀg], Gérard, francuski matematičar i inženjer (Lyon, 21. II. 1591 – Lyon, 1661. ili ...

Dryden, John

Dryden [drại'dən], John, engleski književnik (Aldwinkle, 19. VIII. 1631 – London, 1. V. 1700). Nakon ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >