Upit Esej, pronađeno natuknica: 116

Earle, John

Earle [ə:l], John, engleski književnik (York, ? 1601 – Oxford, 17. XI. 1665). Teolog iz Oxforda, tutor ...

Englezi

Englezi (engleski the English), zapadnogermanski narod koji je zajedno sa Škotima, Velšanima i Ircima ...

Fitzgerald, R(obert) D(avid)

Fitzgerald [fic62721e'rəld], R(obert) D(avid), australski pjesnik (Hunter’s Hill, New South Wales, 22. II. 1902 ...

Francuzi

Francuzi (francuski les Français), romanski narod nastanjen najvećim dijelom u Francuskoj, gdje čini ...

Franzen, Jonathan

Franzen [fræ'nzən], Jonathan, američki književnik (Western Springs, Illinois, 17. VIII. 1959). Po obrazovanju ...

Gervaise, Isaac

Gervaise [62721ə:'veiz], Isaac, engleski ekonomist i trgovac francuskoga podrijetla (? Pariz, oko 1680 – ...

Goethe, Johann Wolfgang

Goethe [gø:'tə], Johann Wolfgang, njemački književnik i mislilac (Frankfurt na Majni, 28. VIII. 1749 ...

Green, George

Green [gri:n], George, engleski matematičar i fizičar (Nottingham, 14. VII. 1793 – Sneinton, 31. V. 1841). ...

Hadamard, Jacques

Hadamard [adama:'ʀ], Jacques, francuski matematičar (Versailles, 8. XII. 1865 – Pariz, 17. X. 1963). ...

Heinemann, Fritz

Heinemann [hại'nəman], Fritz, njemački povjesničar filozofije (Lüneburg, 8. II. 1889 – Oxford, 28. XII. 1969). ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >