Upit Europa, pronađeno natuknica: 171

Argan, Giulio Carlo

Argan [~ga'n], Giulio Carlo, talijanski povjesničar umjetnosti, likovni kritičar, teoretičar i političar ...

aristotelizam

aristotelizam, u filozofiji i znanosti, nauk Aristotelovih sljedbenika, osobito srednjovjekovnih i renesansnih ...

Atlantski ocean

Atlantski ocean ili Atlantik, drugi po veličini ocean na Zemlji; obuhvaća 82 217 milijuna km2 ili oko ...

Azija

Azija, najveći kontinent na Zemlji. Ime potječe od semitske riječi Açu, što je u asirskom jeziku značilo ...

Balibar, Etienne

Balibar [baliba:'ʀ], Etienne, francuski filozof (Avallon, 23. IV. 1942). Intelektualno se formirao na ...

Beck, Ulrich

Beck [bεk], Ulrich, njemački sociolog (Stolp, danas Słupsk, Poljska, 15. V. 1944 – Berlin, 1. I. 2015). ...

Bettiza, Enzo

Bettiza [bet:i:'ca], Enzo, talijanski književnik i publicist (Split, 6. VII. 1927 – Rim, 26. VII. 2017). ...

bezatomske zone

bezatomske zone ili denuklearizirane zone, područja na kojima se međunarodnim sporazumima zabranjuje ...

biogeografija

biogeografija (bio- + geografija), znanost o geografskoj raširenosti živoga svijeta: biljaka (fitogeografija), ...

Blake, William

Blake [blẹik], William, engleski pjesnik, slikar i grafičar (London, 28. XI. 1757 – London, 12. VIII. 1827). ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >