Upit Grci, pronađeno natuknica: 239

Azija

Azija, najveći kontinent na Zemlji. Ime potječe od semitske riječi Açu, što je u asirskom jeziku značilo ...

azil

azil (grč. ἄσυλον: nepovredivo mjesto), utočište, sklonište; u antičko doba hramovi i svetišta; u srednjem ...

bacačke sprave

bacačke sprave, bojne naprave kojima su se prije izuma baruta izbacivali projektili od kamena, drva ...

Balbek

Balbek (Baalbek [ba:'l~], arapski Ba‘labakk), grad u Libanonu, u plodnoj dolini Bekaa, u podnožju zapadnih ...

balet

balet (franc. ballet < tal. balletto, deminutiv od ballo: ples), plesna scenska forma koja se izvodi ...

Balkanski poluotok

Balkanski poluotok (Balkan), najistočniji od triju južnih europskih poluotoka; leži između Crnoga, Mramornoga, ...

balkanski ratovi

balkanski ratovi, dva rata u jugoistočnoj Europi 1912–13. vođena oko podjele europskog dijela Osmanskog ...

Bar (Crna Gora)

Bar, grad i najveća crnogorska luka na obali Jadranskoga mora (Crnogorsko primorje); 13 503 st. (2011). ...

barbar

barbar (grč. βάρβαρος, lat. barbarus). U staroindijskom jeziku pridjev barbara, što znači mucav, tepav, ...

basileus

basileus ili bazilej (grč. βασıλεύς: vladar, kralj), u homersko doba (od XII. do IX. st. pr. Kr.), vođa ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >  >|