Upit Grci, pronađeno natuknica: 239

Cirena

Cirena ili Kirena (grč. Κυρήνη, Kyrḗnē, lat. Cyrene ili Cyrenae), glavni grad antičke Cirenaike na obali ...

Cirenaika

Cirenaika (arap. Barqah), povijesna pokrajina u istočnoj Libiji. Na sjeveru ravnjak Barka (Barqah), ...

D

D. 1. Šesto slovo hrvatske abecede, u mnogim suvremenim abecedama četvrto slovo. U glagoljici mu odgovara ...

delta (riječno ušće)

delta, riječno ušće koje se neprekidnim nanosima širi u more ili jezero; pritom se riječni tok lepezasto ...

demokracija

demokracija (grč. δημοϰρατία: vladavina naroda), politička ideja o vladavini u kojoj sudjeluju svi članovi ...

dijadem

dijadem (grč. δıάδημα), vrpca kojom se podvezuje kosa, povez za čelo od vune, lana ili svile; njime ...

Dioskuri

Dioskuri (grčki Δıόσϰουροı, Diόskouroi: Zeusovi dječaci, latinski Dioscuri ili Gemini), po grčkoj mitologiji ...

Dobrudža

Dobrudža, povijesna pokrajina između donjega toka Dunava, njegove delte i Crnoga mora. Obuhvaća 23 300 km2. ...

Drač

Drač (albanski Durrës [dur:ə's], talijanski Durazzo [dura'c:o]), grad i najveća albanska luka na obali ...

Dragumis, Ion

Dragumis, Ion (Íōn Dragoúmēs [δraγu'mis]), grčki diplomat, političar i pisac (Atena, 14. IX. 1878 – ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10  >  >|