Upit Grci, pronađeno natuknica: 239

gusari

gusari (korsari) (srednjovj. lat. cursarius preko tal. corsaro), pomorski ratnici koji su napadali, ...

Hania

Hania (novogrčki Χανιά, Khaniá [xan·ja']), grad i luka u istoimenome zaljevu, na zapadnome dijelu sjeverne ...

Harpokrat

Harpokrat (grčki Ἁρποϰράτης, Harpokrátēs, latinski Harpocrates), naziv egipatskoga boga Hora, sina Ozirisova ...

Hefest

Hefest (grč. Ἥφαıστος, Hḗphaistos), u grčkoj mitologiji, sin Zeusov i Herin, bog vatre i kovačkoga umijeća, ...

Helen (praotac Grka)

Helen (grč. Ἕλλην, Héllēn), u grčkoj mitologiji, praotac i eponim Helena (Grka), sin Deukalionov i Pirin ...

Helen (sin Prijama)

Helen (grč. Ἕλενος, Hélenos), u grčkoj mitologiji, sin trojanskoga kralja Prijama i Hekube, branitelj ...

helenizam

helenizam (grč. ἑλληνıσμός: oponašanje svega što je grčko), u širem značenju, grčka kultura u svim fazama ...

Hermes Trismegistos

Hermes Trismegistos (grč. Ἑρμῆς Τρıσμέγıστος, Herm61571s Trismégistos: triput najveći), grecizirani nadimak ...

Hersonez Taurički

Hersonez Taurički ili Hersonez Skitski, antički naziv za poluotok Krim. Od VI. st. pr. Kr. Grci su ondje ...

Hestija

Hestija (grč. Ἑστία, Hestía: ognjište), u grčkoj mitologiji, kći Kronova i Rejina, sestra Zeusova i ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >  >|