Upit Hanibal, pronađeno natuknica: 20

Hanibal

Hanibal (punski: dar Baalov ili milost Baalova), kartažanski vojskovođa (?, 247/246. pr. Kr. – Libisa, ...

Lucić, Hanibal

Lucić, Hanibal, hrvatski književnik (Hvar, 1485 – Hvar, 1553). Podrijetlom iz veleposjedničke plemićke ...

Salvaro, Hanibal

Salvaro, Hanibal (Hani), hrvatski keramičar (Čačak, Srbija, 7. V. 1935). Studirao na Građevinskom fakultetu ...

Alobrožani

Alobrožani (lat. Allobroges), najpoznatije keltsko pleme u Narbonskoj Galiji, između Ženevskoga jezera, ...

Alpe

Alpe (njemački Alpen, francuski Alpes, talijanski Alpi), oko 1200 km dug i prosječno 150 do 260 km širok ...

Cartagena (Španjolska)

Cartagena [kartaxe'na], grad u pokrajini i autonomnoj zajednici Murciji i jedna od glavnih ratnih luka ...

Cincije Aliment, Lucije

Cincije Aliment, Lucije (latinski Lucius Cincius Alimentus [lu:'ki·us ki'nki·us alime'ntus]), rimski ...

Fábri, Zoltán

Fábri [fa:'bri], Zoltán, madžarski filmski redatelj i scenograf (Budimpešta, 15. X. 1917 – Budimpešta, ...

Grabbe, Christian Dietrich

Grabbe [gra'bə], Christian Dietrich, njemački književnik (Detmold, 11. XII. 1801 – Detmold, 12. IX. 1836). ...

Hazdrubal (?-207. pr. Kr.)

Hazdrubal, kartažanski vojskovođa (? – na Metauru, 207. pr. Kr.). Sin Hamilkara Barke, mlađi Hanibalov ...

(1)  2