Upit Heron iz Aleksandrije, pronađeno natuknica: 4

Heron iz Aleksandrije

Heron iz Aleksandrije (grčki Ἥρων, Hḗrōn), grčki matematičar i izumitelj (Aleksandrija, oko 10 – ?, ...

kompleksni brojevi

kompleksni brojevi, brojevi u obliku uređenih parova oblika a + ib (ili a + bi), gdje su a i b realni ...

matematika

matematika (lat. [ars] mathematica < grč. μαϑηματιϰὴ [τέχνη]: matematičko [umijeće], prema μάϑημα: nauk; ...

optika

optika (prema grč. ὀπτιϰὴ [τέχνη]: [znanost] o vidu), grana fizike koja se bavi svojstvima i širenjem ...