Upit Hindu, pronađeno natuknica: 6

Hindu

Hindu. 1. Indijac. Naziv Hindu (novoperz. hindu: Indijac, od hend: zemlja uz rijeku Ind, Indija, od ...

Hindukuš

Hindukuš (Hindū Kush), planinski masiv u srednjoj Aziji (u sjeveroistočnome Afganistanu i sjeverozapadnome ...

Abdülhak, Hamit

Abdülhak [abdylha'k], Hamit (arap. ‘Abd al-Haq Hāmid [63308abdul62674aq: 62674a:'mid]), turski pjesnik i dramski ...

Narayan, R(asipuram) K(rishnaswami)

Narayan (engl. izgovor [nərại'ən]), R(asipuram) K(rishnaswami), indijski književnik engleskoga izraza ...

Radhakrishnan, Sarvepalli

Radhakrishnan [radhakri'šnan], Sarvepalli, indijski filozof i političar (Tiruttani, 5. IX. 1888 – Madras, ...

Ranganathan, Shiyali Ramamrita

Ranganathan [~na'than], Shiyali Ramamrita, indijski knjižničar (Shiyali, Madras, 9. VIII. 1892 – Bangalore, ...