Upit Hrvatsko kemijsko društvo, pronađeno natuknica: 7

Hrvatsko kemijsko društvo

Hrvatsko kemijsko društvo, strukovna udruga kemičara, osnovana 1926. Unaprjeđuje i popularizira sve ...

Croatica Chemica Acta

Croatica Chemica Acta [kro·a:'tika ke'mika a:'kta], vodeći znanstveni časopis za kemiju u Hrvatskoj, ...

kemijska nomenklatura

kemijska nomenklatura, skup imena kemijskih elemenata i spojeva te sustav pravila za njihovu tvorbu. ...

Težak, Božo

Težak, Božo, hrvatski kemičar (Varaždin, 27. VII. 1907 – Zagreb, 16. V. 1980). Diplomirao kemiju (1930) ...

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, udruga kemičara, kemijskih inženjera i tehnologa, ...

kemijsko inženjerstvo

kemijsko inženjerstvo, područje tehničkih znanosti koje se bavi proučavanjem i razvijanjem postupaka ...

tehnika

tehnika (prema grč. τεχνιϰός: vješt, uvježban, od τέχνη: umijeće, vještina), ukupnost iskustveno ili ...