Upit Hyderabad, pronađeno natuknica: 14

Hyderabad (država)

Hyderabad (udomaćeno [hajdera'bad]), bivša indijska država u središnjem dijelu Dekana. Osnovana 1589., ...

Hyderabad (Indija)

Hyderabad [hajdera'bad], glavni grad saveznih država Telangana i Andhra Pradesh (privremeno), jugoistočna ...

Hyderabad (Pakistan)

Hyderabad [hajdera'bad], urdski izgovor [haidəraba:'d], grad u pokrajini Sind, južni Pakistan; 1 732 693 st. ...

Andhra Pradesh

Andhra Pradesh [a'ndhra pra'deš], savezna država u jugoistočnoj Indiji; 160 205 km2, 49 386 799 st. ...

Correa, Charles Mark

Correa [kɔrịə'], Charles Mark, indijski arhitekt i urbanist (Hyderabad, 1. IX. 1930 – Bombay, 16. VI. 2015). ...

Dekan

Dekan, prostrana visoravan u južnom dijelu Indije, obuhvaća oko 516 000 km2. Sa sjevera je od doline ...

Indija

Indija (hindski Bhārat ili Bhāratvarša, engleski Republic of India), država u južnoj Aziji; leži na ...

Kripalani, Acharaya Jiwatram Bhagwandas

Kripalani [kripa'~], Acharaya Jiwatram Bhagwandas, indijski političar (Hyderabad, ? 1888 – Ahmadabad, ...

Marwariji

Marwariji [marvari'62721i], pripadnici jedne od podskupina Bania, indijske kaste trgovaca, bankara i posuđivača ...

Pakistan

Pakistan (Pākistān; Islamska Republika Pakistan/Islāmi Ǧumhūriya-e Pākistān), država u južnoj Aziji ...

(1)  2