Upit Japan, pronađeno natuknica: 312

Japan

Japan (Nihon, također Nippon), otočna država u istočnoj Aziji, između Tihog oceana na jugoistoku i Japanskoga ...

Japan Airlines Co., Ltd.

Japan Airlines Co., Ltd. [62721əpæ'n ẹə'lainz k61595u li'mitid] (JAL), japanski zračni prijevoznik sa sjedištem ...

Industrial Bank of Japan Ltd.

Industrial Bank of Japan Ltd. [indʌs'triəl bæŋk əv 62721əpæ'n li'mitid] (jap. Nippon Kogyo Ginko), vodeća ...

Adams, William

Adams [æ'dəmz], William, engleski pomorac (Gillingham, 24. IX. 1564 – Hirado, 16. V. 1620). Kao glavni ...

Ainu

Ainu (ainuski aïnu: čovjek, ljudi; Aino je nepravilno i ima pogrdno značenje), narod na otoku Hokkaidu ...

Amagasaki

Amagasaki, grad i luka na južnoj obali otoka Honshu (prefektura Hyogo), u industrijskom i urbanom području ...

Amerika

Amerika, kontinentski i otočni prostor između Arktičkog arhipelaga na sjevernoj polutki do rta Horna ...

Antarktika

Antarktika, kontinent oko Južnoga Zemljina pola; obuhvaća 13 176 727 km2, sa susjednim otocima 14 107 637 km2. ...

Antikominternski pakt

Antikominternski pakt, sporazum što su ga 1936. sklopili Njemačka i Japan radi zajedničke borbe protiv ...

art déco

art déco [a:ʀ dekọ'] (skraćeno od franc. art décoratif: ukrasna umjetnost), pojam nastao nakon međunarodne izložbe ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|