Upit Japanci, pronađeno natuknica: 61

Japan

Japan (Nihon, također Nippon), otočna država u istočnoj Aziji, između Tihog oceana na jugoistoku i Japanskoga ...

Java (otok)

Java (Jawa, prije Djawa), najvažniji otok u Indoneziji; obuhvaća 126 497 km2. Dug je 1060 km, širok ...

kaiten

kaiten (jap.: put u nebo), »živi torpedo«, japansko oružje slično kamikazama. Polovicom 1944. god. Japanci ...

kamikaze

kamikaze (jap.: božanski vjetar, od kami: bog i kaze: vjetar). 1. Cikloni koji su 1274. i 1281. razbili ...

kazalište

kazalište (teatar), zgrada ili bilo kakva građevina, odnosno posebno obilježeno mjesto za izvedbe predstavljačkih ...

Kina

Kina (Zhonghua Renmin Gongheguo; Narodna Republika Kina), država u istočnoj i sr. Aziji, po površini ...

Kinezi

Kinezi, većinski narod Kine. Sami se nazivaju Han, a to je i njihov službeni naziv u Kini. Izvan Kine ...

Koreja

Koreja (korejski Chosŏn Pando i Han Bando), poluotok u istočnoj Aziji, između Žutog i Japanskoga mora; ...

leksikografija

leksikografija (prema grč. λεξıϰός: koji se odnosi na riječi, odn. λεξıϰόν [βıβλίον]: rječnik + -grafija), ...

Lüshun

Lüshun [lyšuən] (pinyin; tradicionalno Lüshunk’ou [lyšunkhou], prije Port Arthur [pɔ:t α:'ϑə]), kineski ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7