Upit Jordan, pronađeno natuknica: 93

Jurić, Duje

Jurić, Duje, hrvatski slikar (Rupe kraj Skradina, 18. IV. 1956). Diplomirao na Akademiji likovnih u ...

Kasim, Samih al-

Kasim, Samih al- (arapski Samīḥ al-Qāsim [qa:'sim]), palestinski pjesnik i novinar (Zarka, Jordan, 11. V. 1939 ...

Kumran

Kumran (Qumran, arap. Hirbet Qumrān [qumra:'n]: ruševine Kumrana), arheološko nalazište na sjeverozapadnoj ...

kvantna mehanika

kvantna mehanika, grana kvantne fizike koja se bavi gibanjima i stacionarnim stanjima čestica u fizičkim ...

Levant

Levant (tal. levante: istok), u općem značenju Istok, istočne zemlje. U užem smislu riječi skupni naziv ...

Mačukatin, Velibor

Mačukatin, Velibor, hrvatski kipar (Sumartin, 3. XI. 1919 – Zagreb, 29. III. 2010). Diplomirao na Akademiji ...

Makedonci

Makedonci, južnoslavenski narod naseljen najvećim dijelom u Makedoniji (oko 1 350 000 pripadnika). Autohtono ...

Mansur

Mansur (puno arapsko ime Abū Ǧa‘far ‘Abdullāh bin Muḥammad al-Manṣūr [almanṣu:'r]), kalif iz dinastije ...

Mašrik

Mašrik (arapski al‑mašriq: istok), povijesno‑geografski naziv za istočne zemlje arapsko‑muslimanskoga ...

Moab

Moab (hebr. mō’āb: od oca), visoravan u Kanaanu, jugoistočno od rijeke Jordan, koju su u XIII. st. pr. Kr. ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7  8  9  10