Upit Joule James Prescott, pronađeno natuknica: 5

Joule, James Prescott

Joule [džu:l ili džạul], James Prescott, engleski fizičar (Salford, 24. XII. 1818 – Sale, 11. X. 1889). ...

energija

energija (grč. ἐνέργεıα: rad, učinak). 1. Djelotvorna sila, životna djelatnost, odlučnost, odrješitost. 2. ...

Lenz, Heinrich Friedrich Emil

Lenz [lεnc], Heinrich Friedrich Emil (rusizirano: Emilij Hristijanovič Lenc), ruski fizičar njemačkoga ...

termodinamika

termodinamika (termo- + dinamika), grana fizike koja proučava izmjenu topline i mehaničkoga rada između ...

toplina

toplina (količina topline) (znak Q), fizikalna veličina kojom se opisuje energija koja prelazi s toplijega ...