Upit Karlo I, pronađeno natuknica: 243

Capet

Capet [kapε'] (udomaćeno Kapetovići), francuska dinastija, nasljednica Karolinga, koju je osnovao Hugo ...

Catinelli Obradić Bevilaqua, Karlo Maksimilijan

Catinelli Obradić Bevilaqua [katine'li ~ bevila'kva], Karlo Maksimilijan, hrvatski pravnik i melograf ...

chansons de geste

chansons de geste [š8118s61533' dəžε'st] (franc.: pjesme o junačkim djelima), srednjovjekovni francuski spjevovi, ...

Compiègne

Compiègne [k61533pjε'ń], grad u departmanu Oise, sjeveroistočno od Pariza, na sastavu rijeka Aisne i Oise; ...

Czernin, Ottokar

Czernin [čε'rni:n], Ottokar, grof, austrougarski diplomat i političar (Dymohury kraj Kolína, Češka, ...

Daničić

Daničić, senjska uskočka obitelj. Prema jednome mišljenju Daničići su došli u Senj nakon osmanskog osvojenja ...

drama

drama (engl. drama; franc. drame; njem. Drama; prema kasnolat. drama < grč. δρ8118μα: radnja, događaj), ...

Drašković

Drašković, hrvatska velikaška obitelj. Pretpostavlja se da potječu iz plemena Kršelaca, premda V. Klaić ...

Drašković, Karlo

Drašković, Karlo (Dragutin), hrvatski fotograf (Požun, danas Bratislava, 29. XII. 1873 – Beč, 12. I. 1900). ...

Dubrovačka Republika

Dubrovačka Republika. O kontinuitetu života na području današnjega Dubrovnika svjedoče materijalni tragovi ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10  >  >|