Upit Karlo I, pronađeno natuknica: 241

Emaus (samostan)

Emaus, samostan u Pragu što ga je 1347. osnovao češki kralj i njemački car Karlo IV., a kojemu je papa ...

feudalizam

feudalizam (prema srednjovj. lat. feudalis: koji se odnosi na sustav feuda), društv. sustav prava i ...

filioque

filioque [filio:'kue] (lat.: i od sina), dometak kršćanskom vjerovanju, preuzet iz teologije sv. Augustina, ...

Flamanci

Flamanci (flamanski Vlamingen), zapadnogermanski narod nastanjen najvećim dijelom u sjevernoj Belgiji ...

fotografija

fotografija (foto- + -grafija), postupak dobivanja trajne slike objekta djelovanjem elektromagnetskoga ...

Francuska

Francuska (République Française; France), država u zapadnoj Europi, između Belgije (duljina granice ...

Francuska revolucija

Francuska revolucija (1789–99), razdoblje revolucionarnih promjena kojima je srušen feudalni poredak ...

generalni staleži

generalni staleži ili opći staleži (franc. États généraux [eta' ženeʀọ']), franc. državni staleži (XIV–XVIII. st.). ...

Gioberti, Vincenzo

Gioberti [62721obε'rti], Vincenzo, talijanski političar i filozof (Torino, 5. IV. 1801 – Pariz, 26. X. 1852). ...

Gryphius, Andreas

Gryphius [gry:'fius], Andreas (pravo prezime Greif), njemački književnik (Glogau, danas Głogów, Poljska, ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >  >|