Upit Karlo I, pronađeno natuknica: 243

Duns Scotus, Johannes

Duns Scotus [~ sko:'tus], Johannes (Ivan Duns Škot), škotski teolog i filozof (Duns, 1266 – Köln, 8. XI. 1308). ...

Eltz

Eltz (von Eltz) [εlc], grofovska obitelj u Srijemu, vlasnici vukovarskoga vlastelinstva (1736–1945). ...

Emaus (samostan)

Emaus, samostan u Pragu što ga je 1347. osnovao češki kralj i njemački car Karlo IV., a kojemu je papa ...

feudalizam

feudalizam (prema srednjovj. lat. feudalis: koji se odnosi na sustav feuda), društv. sustav prava i ...

filioque

filioque [filio:'kue] (lat.: i od sina), dometak kršćanskom vjerovanju, preuzet iz teologije sv. Augustina, ...

Flamanci

Flamanci (flamanski Vlamingen), zapadnogermanski narod nastanjen najvećim dijelom u sjevernoj Belgiji ...

Fontenoy (Francuska)

Fontenoy [f61533tənwa'] (prije Fontanet), selo u departmanu Yonne, Francuska; 301 st. (1999). Leži sjeveroistočno ...

fotografija

fotografija (foto- + -grafija), postupak dobivanja trajne slike objekta djelovanjem elektromagnetskoga ...

Francuska

Francuska (République Française; France), država u zapadnoj Europi, između Belgije (duljina granice ...

Francuska revolucija

Francuska revolucija (1789–99), razdoblje revolucionarnih promjena kojima je srušen feudalni poredak ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >  >|