Upit Književnost, pronađeno natuknica: 1325

Badalić, Josip

Badalić, Josip, hrvatski književni povjesničar (Deanovec, 7. VI. 1888 – Zagreb, 11. VIII. 1985). Klasičnu ...

Bajza, József

Bajza [bα'jzα], József, madžarski književnik (Szücsi, 31. I. 1804 – Budimpešta, 3. III. 1858). Podrijetlom ...

Baldensperger, Fernand

Baldensperger [bald63338spεʀžẹ'], Fernand, francuski komparatist (Saint-Dié, 4. V. 1871 – Pariz, 24. II. 1958). ...

Balović, Julije

Balović, Julije (Giulio Ballovich), hrvatski pomorski kapetan i pisac kroničar (Perast, 24. III. 1672 ...

Balthasar, Hans Urs von

Balthasar [ba'ltazar], Hans Urs von, švicarski katolički teolog (Luzern, 12. VIII. 1905 – Basel, 26. VI. 1988). ...

Balzac, Honoré de

Balzac [balza'k], Honoré de, francuski književnik (Tours, 20. V. 1799 – Pariz, 18. VIII. 1850). Jedan ...

Banašević, Nikola

Banašević, Nikola, srpski književni povjesničar, romanist i slavist (Zavala, Crna Gora, 2. II. 1895 ...

Barac, Antun

Barac, Antun, hrvatski književni povjesničar i kritičar (Kamenjak kraj Crikvenice, 20. VIII. 1894 – ...

Barańczak, Stanisław

Barańczak [bara'ńčak], Stanisław, poljski književnik (Poznań, 13. XI. 1946 – Newtonville, SAD, 26. XII. 2014). ...

Baranikov, Aleksej Petrovič

Baranikov (Barannikov) [bara'n’:ikəf], Aleksej Petrovič, ruski indolog (Zolotonoša, danas Čerkaska oblast ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >  >|