Upit Kršćanstvo, pronađeno natuknica: 272

Butorac, Pavao

Butorac, Pavao, hrvatski povjesničar i teološki pisac (Perast, 26. III. 1888 – Dubrovnik, 22. XI. 1966). ...

Canterbury

Canterbury [kæ'ntəbəri], grad u grofoviji Kent, jugoistočna Engleska; 54 880 st. (2011). Leži 30 km ...

Cecilija, sv.

Cecilija, sv., kršćanska mučenica iz III. st. Prema pučkoj legendi, kći rimskoga patricija, odgojena ...

Celzo

Celzo (grčki Κέλσος, Kélsos, latinski Celsus [ke'lsus]), antički filozof (druga polovica II. st.). Autor ...

cenzura

cenzura (lat. censura: procjena imetka, ocjena), sustav administrativnih mjera koje poduzimaju državne, ...

cezaropapizam

cezaropapizam, oblik vladavine u kojoj je vrhovna svjetovna i crkvena vlast u rukama državnih vladara. ...

Cipar

Cipar (grčki Kipros/Kýpros, turski Kıbrıs; Republika Cipar, grčki Kipriaki Dimokratia/Kypriakḗ Dēmokratía, ...

Ciprijan, sv.

Ciprijan, sv. (lat. Thascius Caecilius Cyprianus), biskup i starokršćanski pisac (Kartaga, između 200. ...

Costa, Isaac da

Costa [ko'sta], Isaac da, nizozemski pjesnik (Amsterdam, 14. I. 1798 – Amsterdam, 28. IV. 1860). Podrijetlom ...

crkva

crkva (vjerojatno od starovisokonjem. chirihha, ili od grč. *ϰύρıϰω za ϰυρıαϰόν: kuća gospodnja), organizirana ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10  >  >|