Upit Kršćanstvo, pronađeno natuknica: 272

Gruzijci

Gruzijci (Kharthvelebi, jednina Kharthveli), kavkaski narod nastanjen najvećim dijelom u Gruziji te ...

Hardouin, Jean

Hardouin [aʀdw63338'], Jean, francuski isusovac i erudit (Quimper, 22. XII. 1646 – Pariz, 3. IX. 1729). ...

Heidegger, Martin

Heidegger [hại'degəɹ], Martin, njemački filozof (Messkirch, 26. IX. 1889 – Freiburg im Breisgau, 26. V. 1976). ...

heraklitizam

heraklitizam, pojam za dijalektičko shvaćanje svijeta i života, izveden od imena grčkog filozofa Heraklita. ...

hereza

hereza (grč. αἵρεσıς: zauzeće; izbor, naklonost), općenito, naučavanje, pogled ili odnos različit od ...

Heruli

Heruli, skupina istočnogermanskih naroda. Pretpostavlja se da se njihova prvotna postojbina nalazila ...

Himjariti

Himjariti (grč. Ὁμηρῖταı, Homērῖtai, lat. Homeritae), antička semitska etnička skupina u južnoj Arabiji. ...

Hindu

Hindu. 1. Indijac. Naziv Hindu (novoperz. hindu: Indijac, od hend: zemlja uz rijeku Ind, Indija, od ...

Holbach, Paul Dietrich Heinrich

Holbach [ɔlba'k], Paul Dietrich Heinrich (Paul Henri baron d’), francuski filozof (Edesheim, 8. XII. 1723 ...

Hrvati

Hrvati, slavenski narod iz južnoslavenske skupine koji živi pretežno u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >  >|