Upit Kulmer, pronađeno natuknica: 25

Kulmer

Kulmer, hrvatska plemićka obitelj podrijetlom iz Koruške. God. 1654. članovi obitelji Johann Balthasar, ...

Kulmer, Ferdinand

Kulmer, Ferdinand, hrvatski slikar i grafičar (Cap Martin, Francuska, 29. I. 1925 – Zagreb, 1. XI. 1998). ...

Kulmer, Franjo

Kulmer, Franjo, hrvatski političar (Zagreb, 3. II. 1806 – Beč, 16. XI. 1853). Najstariji sin baruna ...

Kulmer, Miroslav, ml.

Kulmer, Miroslav, ml., hrvatski gospodarstvenik i političar (Šestine kraj Zagreba, 10. IX. 1860 – Zagreb, ...

Kulmer, Miroslav, st.

Kulmer, Miroslav, st., hrvatski general (Zagreb, 5. III. 1814 – Zagreb, 28. II. 1877). Vojnu školu polazio ...

apstraktna umjetnost

apstraktna umjetnost (engl. non-objective art, franc. art abstrait, njem. gegenstandslose Kunst, tal. ...

Bačić, Marcel

Bačić, Marcel, hrvatski slikar, likovni i glazbeni kritičar (Zagreb, 6. V. 1948). Završio Akademiju ...

drvorez

drvorez (ksilografija), grafička tehnika visokoga tiska kod koje se utiskivanjem s drvene matrice postižu ...

ekspresionizam

ekspresionizam (franc. expressionnisme, prema expression: izraz; izražaj), umjetnički i književni smjer ...

grafika

grafika (grčki γραφıϰή: slikarska umjetnοst). 1. U likovnim umjetnostima skupni naziv za tehničke postupke ...

(1)  2  3