Upit Kurbas Les���������, pronađeno natuknica: 1

Ukrajinci

Ukrajinci, slavenski narod u istočnoj Europi; nastanjeni su najvećim dijelom u Ukrajini, gdje s 36 milijuna ...