Upit Makedonija, pronađeno natuknica: 93

Bilić, Franjo

Bilić, Franjo, hrvatski muzikolog i muzikograf (Strumica, Makedonija, 7. IX. 1940 – Zagreb, 4. VIII. 2013). ...

Brezovec, Branko

Brezovec, Branko, hrvatski redatelj (Zagreb, 10. X. 1955). Diplomirao kazališnu režiju na Akademiji ...

Brut, Marko Junije

Brut, Marko Junije (latinski Marcus Iunius Brutus [ma:'rkus ju:'ni·us bru:'tus]), urotnik protiv Cezara ...

Bugarska

Bugarska (Bălgarija; Republika Bugarska/Republika Bălgarija/ Репyбликa Бългapия), država u jugoistočnoj ...

CEFTA

CEFTA (akronim od Central European Free Trade Agreement), Sporazum o slobodnoj trgovini srednjoeuropskih ...

Čerkezi

Čerkezi, kavkavski narod; oko 56 500 pripadnika u Karačajevo-Čerkeziji, Ruska Federacija (2010). Žive ...

četnici

četnici. 1. Oni koji su u četi, koji četuju; hajduci, panduri, oružani općinski sluge. 2. Članovi ...

Demirkapijska klisura

Demirkapijska klisura, oko 19 km duga klisura (sutjeska) Vardara između Tikveške kotline na sjeveru ...

dijadosi

dijadosi (grč. δıάδοχοı: nasljednici), nasljednici Aleksandra III. Velikoga (umro 323. pr. Kr.), većinom ...

Dika, Mihajlo

Dika, Mihajlo, hrvatski pravnik (Skoplje, Makedonija, 11. II. 1943). Diplomirao (1963) i doktorirao ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10