Upit Marija, sv., pronađeno natuknica: 83

Buzet

Buzet, grad u sjevernoj Istri, 31 km sjeverno od Pazina; 2339 st. (2021). Leži na brežuljku (153 m) ...

Christus, Petrus

Christus [kri'stus], Petrus, flamanski slikar (Baerle-Duc kraj Genta, oko 1410 – Brugge, 1475. ili 1476). ...

cisterciti

cisterciti (lat. Ordo cisterciensis), red u Katoličkoj crkvi nastao reformom benediktinskoga reda u ...

Crijević

Crijević (Cerva, Crieva, Cervinus, Cervarius Zrieva), dubrovačka vlastelinska obitelj, podrijetlom iz ...

Čazma (grad)

Čazma, grad na sjeverozapadnim obroncima Moslavačke gore, 30 km jugozapadno od Bjelovara; 2417 st. (2021). ...

Ćulinović, Juraj

Ćulinović, Juraj (Giorgio Schiavone), hrvatski slikar (Skradin, 1433. ili 1436 – Šibenik, 6. XII. 1504). ...

deisis

deisis (grč. δέησıς: molitva), bizantski ikonografski motiv koji je prihvaćala i zapadna ikonografija ...

dominikanci

dominikanci (lat. Ordo praedicatorum: Red propovjednika, akronim OP; hrvatski bijeli fratri, prodikatori), ...

drvorezbarstvo

drvorezbarstvo, tehnika ukrašavanja drva plitkim ili dubokim rezom; dolazi do izražaja napose pri izradbi ...

Dürer, Albrecht

Dürer [dy:'rəɹ], Albrecht, njemački slikar, grafičar i pisac o umjetnosti (Nürnberg, 21. V. 1471 – Nürnberg, ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9