Upit Martin V, pronađeno natuknica: 73

Bazelski koncil

Bazelski koncil, 17. opći crkveni sabor, koji je sazvao 1431. papa Eugen IV. u Baselu (prvo ga je bio ...

Frankapan

Frankapan (Frankopan), hrvatski plemićki rod. Do XV. st. nazivaju se knezovima Krčkima, pa Modruškima, ...

koncil

koncil (lat. concilium: sabor, vijeće, skupština), u kršćanskim crkvama, sabori kojima prisustvuju biskupi, ...

papa

papa (lat. papa < grč. πάππας: otac, tata), rimski biskup, vrhovni poglavar Katoličke crkve. Isprva ...

Papinska Država

Papinska Država, crkv. država kojom je papa vladao kao suveren, jedna od najvećih pov. država na Apeninskome ...

Albanci

Albanci, narod indoeuropskoga tračko-ilirskoga podrijetla u Albaniji (oko 2,7 milijuna pripadnika, 95% ...

Amerika

Amerika, kontinentski i otočni prostor između Arktičkog arhipelaga na sjevernoj polutki do rta Horna ...

arhitektura

arhitektura (lat. architectura, od grč. ἀρχıτέϰτων: graditelj) (graditeljstvo), umjetnost organiziranja ...

balada

balada (provansalski ballada: plesna pjesma). 1. Strog i vrlo popularan oblik francuske lirike XIV–XV. st., ...

Barić, Martin

Barić, Martin, hrvatski violinist i pedagog (Zagreb, 27. III. 1915 – Zagreb, 17. IX. 1983). Diplomirao ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8