Upit Martin V, pronađeno natuknica: 73

Jović, Ljubica

Jović, Ljubica, hrvatska glumica (Banja Luka, BiH, 20. IV. 1936). Studij glume diplomirala na Akademiji ...

Katolička crkva

Katolička crkva (lat. Ecclesia Catholica), kršćanska crkva koje je nauk definiran na dvadeset i jednom ...

kiseline

kiseline, prema prvotnim definicijama, kemijski spojevi koji sadrže vodikove atome zamjenljive atomima ...

Kukučín, Martin

Kukučín [ku'kuči:n], Martin (pravo ime Matej Bencúr [be'ncu:r],), slovački književnik (Jasenová, 17. V. 1860 ...

Kulmer, Ferdinand

Kulmer, Ferdinand, hrvatski slikar i grafičar (Cap Martin, Francuska, 29. I. 1925 – Zagreb, 1. XI. 1998). ...

latinska književnost

latinska književnost, u najširem značenju, svekolika književnost nastala na latinskom jeziku u trima ...

Martin V.

Martin V. (pravo ime Oddone Colonna), papa od 1417. do 1431 (Genazzano kraj Rima, 1368 – Rim, 20. II. 1431). ...

Martin, Dean

Martin [mα:'ɹtin], Dean (pravo ime Dino Paul Crocetti), američki filmski i televizijski glumac i pjevač ...

matematika

matematika (lat. [ars] mathematica < grč. μαϑηματιϰὴ [τέχνη]: matematičko [umijeće], prema μάϑημα: nauk; ...

Meršić, Martin, ml.

Meršić, Martin, ml., hrvatski književni i kulturni djelatnik i povjesničar (Frakanava, njem. Frankenau, ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8