Upit Masa, pronađeno natuknica: 701

Afrika

Afrika, po veličini drugi kontinent na Zemlji. Ime mu potječe od Rimljana, koji su Afrikom (lat. Africa, ...

akcijski centri

akcijski centri (akcijska središta), u meteorologiji, područja visokog ili niskog tlaka zraka, promjera ...

akča

akča (tur. akçe: bjelkast), sitna turska srebrena moneta, kovana od vremena sultana Orhana (1326–59) ...

Akko

Akko [a'ko] (hebr. ‘Akkō, arap. ‘Akkā ili ant. Ptolemaΐs), stari lučki grad na Sredozemnome moru, u ...

Akruks

Akruks (prema Alfa Crucis: Alfa Križa) (Acrux, Alfa Križa, α Crucis), najsjajnija zvijezda u zviježđu ...

akvitanska građevinska škola

akvitanska građevinska škola, termin kojim se označava karakteristična regionalna inačica crkvene arhitekture ...

alati

alati (tur. alât < arap. mn. ālāt, jed. āla), oruđa za oblikovanje materijala i izvođenje radnih operacija, ...

alfa-čestica

alfa-čestica (α-čestica), jezgra atoma helija složena od dvaju protona i dvaju neutrona. Zato je njezina ...

Alfard

Alfard (arap. al-fard: jedinstvena) (Alphard, Alfa Vodene zmije, α Hydrae, Tycho Brahe nazvao ju je ...

alfa-zračenje

alfa-zračenje (α-zrake), čestično ionizirajuće zračenje koja se sastoji od roja brzih alfa-čestica (brzine ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|