Upit Miskolc, pronađeno natuknica: 6

Miskolc

Miskolc [mi'škɔ(l)c], grad i upravno središte županije Borsod-Abáuj-Zemplén, u sjeveroistočnoj Madžarskoj; ...

arheološka nalazišta

arheološka nalazišta, uglavnom nepisana vrela za proučavanje načina života, razvoja kulture i civilizacije ...

Borsod-Abaúj-Zemplén

Borsod-Abaúj-Zemplén [bɔ'ršɔd α'bαu:j zε'mple:n], županija u sjeveroistočnoj Madžarskoj u porječju rijeke ...

Madžari

Madžari, ugrofinski narod naseljen u srednjem Podunavlju, uglavnom u Madžarskoj (9 413 045 pripadnika, ...

Madžarska

Madžarska (Magyarország), država u srednjoj Europi; obuhvaća 93 030 km2. Na sjeveru graniči sa Slovačkom ...

Szabó, Lőrinc

Szabó [sα'bo:], Lőrinc, madžarski pjesnik (Miskolc, 31. III. 1900 – Budimpešta, 3. X. 1957). Pripadao ...