Upit New York, pronađeno natuknica: 1036

Astor, John Jacob

Astor [æ'stə], John Jacob, britanski nakladnik i političar (New York, 20. V. 1886 – Cannes, 19. VII. 1971). ...

Atlantski ocean

Atlantski ocean ili Atlantik, drugi po veličini ocean na Zemlji; obuhvaća 82 217 milijuna km2 ili oko ...

Auchincloss, Louis

Auchincloss [ɔ:kinklɔ's], Louis, američki književnik (Lawrence, New York, 27. IX. 1917 – New York, 26. I. 2010). ...

aukcija

aukcija (latinski auctio: dražba), organizirano mjesto prodaje po viđenju robe u cijelosti, na temelju ...

Aumann, Robert John

Aumann [ạu'man], Robert John, izraelski i američki matematičar i ekonomist (Frankfurt na Majni, Njemačka, ...

Auster, Paul

Auster [ɔ:'stəɹ], Paul, američki književnik (Newark, 3. II. 1947). Nakon studija u New Yorku (Columbia ...

Avedon, Richard

Avedon [æ'vidɔ:n], Richard, američki fotograf (New York, 15. V. 1923 – San Antonio, Texas, 1. X. 2004). ...

Axel, Richard

Axel [æ'ksəl], Richard, američki neurobiolog (New York, 2. VII. 1946). Završio medicinu na Sveučilištu ...

Axelrod, Julius

Axelrod [æ'ksəlrɔd], Julius, američki biokemičar i farmakolog (New York, 30. V. 1912 – Rockville, Maryland, ...

Bacall, Lauren

Bacall [bəkɔ:'l], Lauren (pravo ime Betty Joan Perske), američka filmska glumica (New York, 16. IX. 1924 ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7  8  9  10  >  >|