Upit Newton Isaac, pronađeno natuknica: 30

duga

duga, česta optička pojava u atmosferi u obliku jednog ili više obojenih kružnih lukova, koja nastaje ...

energija

energija (grč. ἐνέργεıα: rad, učinak). 1. Djelotvorna sila, životna djelatnost, odlučnost, odrješitost. 2. ...

fizika

fizika (grč. φυσıϰή, od φυσıϰός: prirodan, naravan), prirodna znanost koja se bavi materijom, gibanjem, ...

geofizika

geofizika (geo- + fizika), prirodna znanost koja proučava fizikalna svojstva Zemlje i procese na njoj, ...

hidrodinamika

hidrodinamika (hidro- + dinamika), grana hidromehanike koja se bavi zakonima strujanja tekućina i pojavama ...

inercija

inercija (lat. inertia: tromost). 1. Nesklonost kretanju, naporu ili promjenama; nepokretnost, nedjelovanje, ...

infinitezimalni račun

infinitezimalni račun, zajednički naziv za diferencijalni i integralni račun. Te dvije matematičke grane ...

integralni račun

integralni račun, dio infinitezimalnog računa u kojem se proučavaju metode izračunavanja vrijednosti ...

klasična fizika

klasična fizika, područja fizike razvijena prije 1900. i utemeljena na Newtonovim zakonima mehanike ...

latinska književnost

latinska književnost, u najširem značenju, svekolika književnost nastala na latinskom jeziku u trima ...

|<  1 (2)  3